en     cz

Systém řízení půjčkového podnikání e-CreditSoftSystém e-CreditSoft - je inovačním e-business řešením pro stále více populární podnikání v oblasti poskytování rychlých on-line půjček.


Systém e-CreditSoft - je maximálně automatizovaný nástroj, s jehož pomocí lze rychle a snadno řídit celé půjčkové podnikání.


Systém e-CreditSoft - funguje na základě internetových a SMS technologií v režimu reálného času.


Služby

Instalace a podpora e-CreditSoft systému

Příprava na instalaci systému:
Návrh značky produktu
Vytvoření designu webových stránek

Instalace systému:
Přizpůsobení designu webových stránek systému řízení podniku e-CreditSoft
Příprava serveru
Instalace systému řízení podniku e-CreditSoft

Podpora systému:
Školení pracovníků společnosti pro práci se systémem řízení podniku e-CreditSoft
Poskytování konzultací ohledně řízení systému e-CreditSoft
Dohled nad systémem řízení podniku e-CreditSoft
Dohled a zabezpečení databází
Automatické zálohování databází
Zdokonalování a vyvíjení softwaru

Doplňkové služby:
Vytvoření doplňkových modulů a integrace do systému
Konzultace ohledně řízení rizika rychlých půjček
Konzultace ohledně rozšiřování povědomí o značce produktu

Speciální služby

Pro ty, kteří chtějí zahájit podnikání v oblasti rychlých půjček, nabízíme:

Založení společnosti
Návrh značky produktu
Vytvoření designu webových stránek
Přípravu dokumentů, které je třeba podat na státní instituce
Připravu potřebných smluv
Konzultace ohledně řízení rizika rychlých půjček
Přípravu a provedení tříměsíční kampaně, která je zaměřená na rozšíření povědomí o značce produktu a která vyvolává příliv prvních klientů