en     cz

Systém řízení půjčkového podnikání e-CreditSoftSystém e-CreditSoft - je inovačním e-business řešením pro stále více populární podnikání v oblasti poskytování rychlých on-line půjček.


Systém e-CreditSoft - je maximálně automatizovaný nástroj, s jehož pomocí lze rychle a snadno řídit celé půjčkové podnikání.


Systém e-CreditSoft - funguje na základě internetových a SMS technologií v režimu reálného času.


Podrobný popis softwaru


Řídící centrum systému:
Registrovaní klienti
Registr klientských žádostí
Registr přihlášení klientů
Detailní statistika, filtrování.

Modul řízení půjček:
Řízení cen půjček
Řízení cen prodloužených půjček
Řízení žádostí o půjčku
Registr potvrzených žádostí
Registr odmítnutých žádostí
Registr poskytnutých půjček
Registr prodloužených půjček
Kniha registrace dokumentů
Řízení profilu klientů
Systém loajality
Detailní statistika, filtrování.


Modul řízení plateb:
Registr odeslaných plateb
Registr přijatých plateb
Registr přijatých chybných plateb
Detailní statistika, filtrování.

Modul zasílání a přijímání el.pošty:
Ovládání šablon elektronických zpráv
Automatické zasílání elektronických zpráv
Databáze doručené a odeslané el.pošty
Detailní statistika, filtrování.

Modul zasílání a přijímání SMS zpráv:
Ovládání šablon SMS zpráv
Automatické zasílání SMS zpráv
Databáze přijatých a odeslaných SMS zpráv
Detailní statistika, filtrování.


Oblast pro účetního:
Seznam operací
Výpisy plateb
Export dat
Import dat do jiných softwarů
Detailní statistika, filtrování.

Oblast pro exekutory:
Seznam operací dlužníků
Export seznamu dlužníků
Export dokumentů
Detailní statistika, filtrování.

Oblast pro manažera:
Nastavení systému
Řízení přístupových práv uživatelů a provozovatelů do systému
Registr aktivit uživatelů a provozovatelů
Blokování IP adres
Řízení podmínek smlouvy o půjčce
Řízení obsahu internetových stránek
Obecná statistika, grafy, filtrování.